The Depth

Bagaimana Golput Bermula

Dikotomi Golput dan tidak Golput saat musim pemilu tiba selalu muncul seperti jamur di musim hujan. Golput kembali menjadi buah bibir ketika musim pemilu tiba, terutama di tahun pemilu seperti ini, perdebatan mengenai Golput selalu menjadi bahasan yang menarik untuk…